A kiskunmajsai konzorcium által vezetett humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

EFOP-1.5.3-16-2017-00009

EFOP 1.5.3-16-2017-00009 - Egészséges életmódra ösztönző program

Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00009

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.

A szerződött támogatás összege: 499.554.167 Ft

Projekt célja:

A projekt egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.

A projekt másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

 

A projekt részcéljai

–  A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása,

– A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése,

– A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése,

– A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása,

– A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.

 

A projekt tartalma: 

A konzorciumi tagok:

– Kiskunmajsa Város Önkormányzata

– Szank Község Önkormányzata

– Csólyospálos Község Önkormányzata

– Jászszentlászló Község Önkormányzata

– Kömpöc Község Önkormányzata

– Móricgát Község Önkormányzata

– Bugac Nagyközség Önkormányzata

– Bugacpusztaháza Községi Önkormányzat

– Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

– Magyar Diáksport Szövetség

A konzorciumi együttműködés keretében vállaljuk, hogy a projektjük megvalósításával hozzájárulunk:

– a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatások tekintetében,

– a társadalmi felzárkózás folyamatához, a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával,

– a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához,

– a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerőpiaci helyzetük erősítéséhez,

– az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez,

– ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakításához,

– az országosan homogén szolgáltatások differenciálásához,

– a kapott támogatáson felül jelentkező esetleges többletköltséget önerőből finanszírozzuk.

A projekt tevékenységeit – figyelembe véve a helyzetfelmérést – úgy alakítottuk ki, hogy a beazonosított célcsoport hosszú távon képes legyen a közszolgáltatási feladatok minőségi ellátására. A projektünk fő tevékenységi csoportjai:

– A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása. Tervezett tevékenységek:

– Szakemberek foglalkoztatása a közegészségügy és köznevelés, közművelődés hiánymunkaköreiben.

– A Családsegítő bevonásával végrehajtott, alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó prevenciós programok (évenként 4 prevenciós információs rendezvény) szervezése és egyéni fejlesztési tervek készítése feladatok elvégzésére. 

– A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése. Tervezett tevékenységek:

– Egyéni kompetenciák felmérése

– Közösségformáló akciók szervezése és lebonyolítása

– Önéletrajzírást és interjúra való felkészítést tartalmazó tanácsadás

– A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése. Tervezett tevékenységek:

– Meglévő közösségi terekbe kisközösségekhez kapcsolódó programok szervezése?  Egészség nap szervezése

– Idősek hete; Hétszínvirág- diákok számára Ki?Mit?Tud?

– A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása. Tervezett tevékenységek:

– Pót mami szolgálat; Időszakos-, és otthoni gyermekfelügyelet

– Helyi rendezvényeket népszerűsítő, nyomtatott kiadvány megjelenése évi 4 alkalommal, és évi 4 alkalommal rádiós információs és reklámozó percek szolgáltató igénybevételével.

– Mi otthonunk – ifjúsági képzőművészeti és szépírás pályázat, Kiskertünk Program, MesélŐ, Bács-Kiskun hazavár, Helyi Arcok, Boldogulj Bács-Kiskunban, Összetartozunk, Nagyanyámtól tanultam

– Beruházások.

Tervezett tevékenységek:

– mentor ház kialakítása

– Közösségi terek nem engedélyköteles felújítása

– Művelődési Ház színpad átalakítása,

– Eszközbeszerzés – szabadtéri fitnessz eszközök -játszótérre, sportpályára; rattan kerti bútor közösségi terekbe; napvitorla közösségi terekbe

– A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása. Tervezett tevékenységek:

– Egészségőrök, közösségi kapcsolattartók (pl romák) alkalmazása az egészségfejlesztési és kisközösségi programok folyamatos támogatására

– 10 fő közösségi kapcsolattartó kiválasztása, alkalmazásuk és felkészítésük arra, hogy önkéntesek bevonásával, az önkéntességet elősegítő és támogató kommunikációs tartalmak segítségével egészségfejlesztő programok valósuljanak meg.

– ismeretterjesztő előadások, pszichiátriai tanácsadás

– A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése

– Mayossa hagyományőrző Egyesület- Táncházak, családi nap, kézműves foglalkozások, táncelőadások, táborok;

– Musicelek éjszakája rendezvény támogatása. Témája a tehetséggondozás fejlesztés-Tomori Pál Gimnázium.

Az önkéntesség kultúrájának helyi szintű elterjesztése, civil nap szervezése.

– A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása

– Közbiztonságot növelő és a fiatalok helyben maradását segítő Polgárőr csoport létrehozása/támogatása

– A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

– Roma újságírás

– A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése

– Gépjármű bérlés- hátrányos helyzetű gyermekek utaztatása két éven keresztül.

A projekt célcsoportjai

Közvetlen célcsoport:

– a konzorciumi településen dolgozó közszolgáltatásban dolgozók és a pályaválasztás, változtatás előtt álló fiatalok és az aktív korú munkanélküliek, mint potenciális közszolgáltatásban dolgozók,

– hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú munkanélküliek, akik a foglalkoztathatóság tekintetében fejlesztendőek az elsődleges munkaerőpiacra való lépéshez,

– mélyszegénységben élők, különösen a romák, valamint a hátrányos helyzetbe került emberek,

– helyi kisközösségek képviselői,

– helyi munkáltatók, akik érintettek lehetnek hátrányos helyzetűek alkalmazásában,

– helyi fiatalok,

– a készségfejlesztésben érintett szülők,

– idősek,

– helyi nemzetiségek, etnikumok.

Közvetett célcsoport:

– közszolgáltatásban dolgozók és a potenciális munkavállalók családtagjai,

– közösségi terek működtetői,

– a konzorcium települések teljes lakossága,

– a helyi önkéntesek által támogatott csoportok tagjai,

– helyi vállalkozók, akik a településkártya előnyei miatt fejlődhetnek.

A projekt várható eredménye:

A konzorciumi együttműködés keretében vállaljuk, hogy a projektjük megvalósításával hozzájárulunk:

– a területi különbségek csökkentéséhez a humán közszolgáltatások tekintetében, 

– a  társadalmi  felzárkózás  folyamatához,

– a  minőségi  közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításával a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásához,

– a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának javításával munkaerőpiaci helyzetük erősítéséhez,

– az egyes közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztéséhez,

– ágazatközi együttműködések, integrált megoldások kialakításához,

– az országosan homogén szolgáltatások differenciálásához,

– a  kapott  támogatáson  felül  jelentkező  esetleges  többletköltséget  önerőből finanszírozzuk.

A projektelemek fizikai megvalósítása a konzorciumot alkotó településeken történnek meg. A  projektünk általános célja  kapcsolódik az  EFOP  1.  prioritáshoz célkitűzéseihez, és  a projektünk olyan tevékenységeket tartalmaz, amely a települési helyi esélyegyenlőségi programokban (HEP) tervezett intézkedéseket, az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása érdekében tervezett intézkedések megvalósítását támogatja.

A projekt kiemelt célja a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése,  amelynek  eredményeként  az  egyes  térségekben, településeken, településrészeken élők  fel-  és  megismerik településük emberi,  szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban  rejlő   erőforrások  fejlesztési,  fejlődési  célú  tudatos   alkalmazására.

A projekt egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. A projekt másik fő célja a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

A projekt részcéljai: a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása, a hátrányos  helyzetű  csoportok  foglalkoztathatóságra  való  felkészítésének, munkaerő-piaci  eszközökben  való  részesedésének  és  munkaerő-piacon  való megjelenésének elősegítése, a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése, a   vidék   megtartó  képességének  erősítése,  valamint  az   ezzel  kapcsolatos disszemináció támogatása, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése.