Önkormányzat

TERÜLET: 4300 ha

Állandó népesség: 311 Fő

Lakónépesség: 279 Fő

Gyermekkorú: 40 Fő

Lakások száma: 143

GPS Koordináták: 46.70052, 19.63184

EOV Koordináták: 694691, 150854

Információ

Statisztikai számjele: 15540296-7511-321-03

Törzsszáma: 540294

Adószáma: 15540296-1-03

KSH száma: 03 33631

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Kiskunfélegyháza

Számlaszám: 11732071-15337881-00000000

Helyi iparűzési adó számlaszám: 11732071-15540296-03540000

Polgármester

Kerekes László Zoltán

Polgármester

Telefon: +36 30 272 96 42

e-mail: hivatal@bugacpusztahaza.hu

kerekes.laszlo.zoltan@bugacpusztahaza.hu

Ez az E-mail cím csak akkor kerül használatba, az ott fogadott levelek elolvasásra, ha az arra való küldést a küldő az alábbi telefonszámon előre jelzi: +36 30 272 96 42

Tájékoztató

Bugacpusztaháza Község Önkormányzata Bugac Nagyközség Önkormányzatával 1990. évben Társult Képviselő-testületet alakított. Erre tekintettel közösen látják el feladataikat, költségvetésük közös és közös Hivatalt tartanak fenn, Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal névvel, melynek címe: 6114 Bugac, Béke u. 10. (Bugacpusztaháza hivatali postacíme)

Bugac nagyközség weboldala: WWW.BUGAC.HU

Jegyző: helyettesítő jegyző Kiskunfélegyházáról—Dr. Faragó Zsolt

Aljegyző: Nincs

Információ

Facebook oldal azonosító: 1377120545919243

Felhívjuk a figyelmet, hogy községünk nem rendelkezik önkormányzati hivatali dolgozókkal, az IKSZT munkatársai önszorgalomból, díjazás nélkül látják el a lakossági- és a bugaci Hivatal által kért helyi ügyintézéseket! Ezért kérjük, hogy az ügyfelek maguk is segítsék munkánkat!

Önkormányzat és a bugaci Hivatal elektronikus elérhetősége:

E-mail: hivatal@bugacpusztahaza.hu

 A címre küldött levelet a polgármester, a képviselő testület tagjai és a Bugaci Közös Hivatal is megkapják! A cím községünk hivatalos E-mail címe!

Részletes információ

Önkormányzat és a bugaci Hivatal elektronikus elérhetősége:        E-mail: hivatal@bugacpusztahaza.hu

önkormányzat

Cím: H-6114 Bugacpusztaháza, Számadó utca 28. (Bács-Kiskun megye, Kiskunfélegyháza járás)