Tagjai:

Manga Aranka elnök

Horváth Mária könyvtáros

Kovács Györgyi lokálpatrióta

E-mail: ertektar@bugacpusztahaza.hu

 

2015. január 31-én szavazással a Bizottság az alábbi értékeket vette Helyi Értéktár nyilvántartásba:

ˇ Helyi utcanevek, melyek a pásztorkodásra, a pusztai életre utalnak

ˇ Gubacsi tó

ˇ Kis-Székis tó

ˇ Szekercés-szék

ˇ Szürke marha gulya

ˇ Bugaci nőszőfű

ˇ Japán akác park

ˇ Pusztaház (jelenlegi IKSZT)

ˇ Kisbugaci iskola

 

Helyi lakosok régi fényképekkel segítik munkánkat. Ezúton kérjük a lakosok és elszármazottak segítségét a község történelméhez is kapcsolódó régiségek gyűjtéséhez! A tárgyakat a Községházában az állandó tárlaton mutatjuk be!

 

A Bizottság a Data Staff Informatikai Bt. Kecskeméti székhelyű cégtől egy darab nagy teljesítményű komplett személyi számítógépet és egy lapolvasóval ellátott színes nyomtatót kapott munkájához.

 

Az Értéktár a polgármestertől adományozott, kölcsönözhető könyvekkel rendelkezik (a könyvtártól függetlenül).

 

Az Értéktár 2016. október 23-án a Községházában (Számadó u. 28.) nyitotta meg állandó kiállítását, melyet Lezsák Sándor Úr adott át ünnepélyes keretek között. Nyitvatartása megegyezik a könyvtáréval.

 

 

Bugacpusztaháza Helyi Értéktár Bizottság Manga Aranka